PhDr. Marie Hrušková

Po studiu na pedagogické fakultě a FF UK učila v Praze, z toho 25 let na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Píše od dob studií, proto ji malíř J.Turek požádal (r.1967) o zpracování textů k jeho kresbám památných stromů. .Disertační práce „Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a v literatuře“(1972) předznamenala zaměření jejího psaní, protože osudy stromů a vztahy lidí k nim a k přírodě se pro ni staly hlavním námětem .

Za výtvarné spolupráce s J.Turkem vydala r. 1986 brožuru v PNS o výchovném využití památných stromů ve škole, podrobněji se památnými stromy i historií míst, kde rostou zabývali oba autoři v knize "Památné stromy I.( Sylva Regina 1995) a ve II.díle( 2001). Spolu s J.Turkem vydali „What trees remember“(1998) i českou verzi „Stromy pamatují“(1999). Kniha „Kult stromů v zemích koruny české “ (2005) , v níž autorka souborně přibližuje historii a kořeny našich vztahů ke stromům a doplňuje odborným pohledem předchozí práce o památných stromech, doprovázejí opět kresby J.Turka. Z dalších prací připomeňme knížky o kraji a lidech žijících na Vysočině, pod Železnými horami : „Tam, kde teče Doubravka I.II.III“ ( 1995- 2004, ve spolupráci s J.Turkem a Z.Sejčkem) a „Krajinou řeky Doubravy“(2006) s fotografiemi M.Holečkové. V únoru 1996 měl v Lyře Pragensis premiéru její pořad o památných stromech, spolupracuje s Českým rozhlasem.

Knihy o stromech se staly podkladem pro televizní seriál „Paměť stromů“ ( 2003), na jehož scénáři spolupracovala s režisérem Bedřichem Ludvíkem. Spolu s ním se také podílela na fotografické publikaci „Stromy se na nás dívají “ (Fraus 2003) a „Pamět stromů“(MF 2006).

Pro děti a jejich rodiče a jako pomoc učitelům nižšího stupně ZŠ při environmentální výchově je určena knížka „Tajemství starého dubu“(MF 2007), na které se výtvarně podílela Andrea Sloupová ( s použitím kreseb stromů J.Turka) – dlouhověkost stromu je názorně ukazována na srovnání staletí života památného dubu a staletí historických změn v životě Českého království a pak i republiky

Ve spolupráci s fotografkou a nakladatelkou Marií Holečkovou autorka vydala r. 2008 . první díl publikace „Za památnými stromy Vysočiny“-Pelhřimovsko, Jihlavsko, Havlíčkobrodsko, o rok později 2. díl o památných stromech na Žďársku a Třebíčsku. Na oba díly dal kraj Vysočina grant.
    O památných stromech Dobříše a okolí je možné se dovědět z knihy „Stromy nás povedou Dobříší a okolím“, na které se spoluautorsky podílel Zdeněk Mařík, který přiblížil lesy kolem Dobříše, a kolektiv fotografů, např.Hana Rysová, Karel Petržela. Knížka vyšla r. 2010 za podpory Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh.
    Roku 2011 vydala EUROMEDIA-Knižní klub autorce obsažnou publikaci „Podivuhodné stromy“ s fotografiemi Jaroslava Michálka, kresbami Jaroslava Turka a grafické úpravě Vladimíra Kintery. O významných stromech v Lesích ČR připojili texty Jiří Stonawski a Pavel Kyzlík, o stromech v bývalých vojenských újezdech napsal Jiří Křivánek.
    V MF vyšla r. 2012 kniha „Aleje – krása ohroženého světa“ , na které se fotograficky podílela hlavně Marie Holečková, kromě ní např. Jar. Válková, Pavel Hossl, Eva Kokešová , Václav Větvička, který také přispěl několika statěmi o alejích , např v Lidicích aj.. Poslední část publikace přibližuje snahy pracovníků ARNIKY v boji o zachování alejí.
    V témže roce vyšla autorce v nakl. DEUS knížka 26 beletrizovaných pověstí o památných stromech, které dosud nebyly zpracovány „Příběhy památných stromů Čech a Moravy“ s pérovkami Jaroslava Turka a reprodukcí jeho obrazu Klokočovské lípy na obálce.    
    V závěru roku 2012 pak vydala autorka nevelkou, ale hezkou a potřebnou knížku „Nejmohutnější památné stromy ČR“ za odborné spolupráce s RNDr. Jaroslavem Michálkem, s fotografiemi Pavla Hossla a kresbami Jaroslava Turka., v úpravě Jaroslava Turka ml.

V létě 2014 vydalo město Turnov knihu o památných stromech Turnovska Stromy z ráje českého. Marie Hrušková na ní spolupracovala s Václavem Větvičkou a regionálním autorem Dušanem Koutníkem, fotografie stromů jsou Pavla.Hössla, krajiny od Zdeňka Mrkáčka, kresba od Jaroslava Turka. Grafické úpravy se ujal J.Turek ml.

 Marie Hrušková je autorkou projektu, jehož cílem je seznamovat co nejvíc lidí s nejmohutnějšími památnými stromy České republiky. Děje se tak od podzimu 2014 a po celý rok 2015 prostřednictvím putovních výstav po různých našich městech (Křtiny, Plzeň, Třeboň, Jihlava, Říčany, Praha) Kde se vystavují fotografie ve formátu A1 od P. Hössla a kresby Jaroslava Turka. 22. října bylo v Turnově na Večeru stromů „Přivítáno“ Radioservisem vydané CD „Příběhy památných stromů“ za účasti herečky a ctitelky stromů Barbory Hrzánové, jedné z interpretek. Besedu o stromech, lidech a vztazích doprovodil svými písněmi Ondřej Halada.

  

Jaroslav Turek (1925-2005)

studoval na Vysoké škole architektury a na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě UK (byl žákem Cyrila Boudy a Karla Lidického). Působil jako pedagog v Praze (vyučoval např. kreslení na Střední průmyslové škole grafické a přednášel estetiku zemědělské krajiny na Vysoké škole zemědělské) a věnoval se i práci v oblasti ochrany přírody. V odborném tisku ilustroval články s přírodovědnou tematikou. Vedle krajinomalby se jeho hlavním tématem staly památné stromy, jak se mohli přesvědčit návštěvníci jeho výstav v Praze, Budapešti, v Roztokách, Dobříši, Poděbradech, Havlíčkově Brodě, Čáslavi ad.

Zobrazil skoro všechny významné památné stromy v Čechách a částečně i na Moravě a ve Slezsku. Každý z „portrétů“ památného stromu představuje práci dvou-tří hodin přímo u stromu v terénu, často za chladna, protože až koruna bez listů prozradí svou architekturu.Významně se autorsky podílel na knihách M.Hruškové o památných stromech, o české krajině, spolupracoval i na přípravě televizního seriálu „Paměť stromů“ (viz výše).

Smrt zastavila jeho plány. Synové – grafik Jaroslav Turek se synem Janem, který je také výtvarník, a akad. arch. Tomáš Turek opatrují otcův odkaz, podílejí se na přípravách dalších výstav ( např. v Praze-Suchdole, v Tachově 2008), autorsky zajišťují grafické zpracování publikací s jeho kresbami ( „Stromy památné v kresbách J.T., 2007 aj.)

 

  

Pavel Hössl (nar. 1972)

Památným stromům  se soustavně věnuje posledních 13 let, navštívil jich na stovky, v databázi má na 50.000 snímků hlavně památných stromů. V posledních dvou letech psal o stromech pro časopis Plzeňska Vítaný host a 5+2. Jeho fotografie stromů provázely seriály a články o památných stromech např. v MF-Domov, v časopisech Farmář- Zemědělec , Zahradnictví, Venkov a styl. Spolupracoval na publikaci o alejích (vydala MF 2012), autorsky se podílel na knize  Nejmohutnější památné stromy ČR (2012) a Stromy z Ráje českého (Turnov 2014).

Putovní  výstavy o nejmohutnějších památných stromech přiblížily  od podzimu 2014 mnoha návštěvníkům po republice tyto stromy prostřednictvím Hösslových velkých fotografií

P.Hossl postupně umísťuje texty a fotografie památných stromů  ČR na www.MonumentalTrees.com (Monumentale Baume). Příspěvky se setkávají se značným zájmem a dobře propagují naši zemi.