Sudslavická lípa

      Větve košaté koruny se sklánějí k zemi a stíní nevysoký, zato velmi mohutný kmen, který měří v obvodu bez několika centimetrů úctyhodných dvanáct metrů! To už samo o sobě svědčí o vysokém stáří, stejně jako praskliny v kůře a vystouplé kořeny. Věk je odhadován na 600 let - proto je samozřejmé, že kmen lípy je dutý - to ještě více zdůrazňuje představu o památném stromu. a že silné větve v koruně spojují lana a stříška že kryje otvor po odlomené větvi? To nijak neruší, rekonstrukce byla udělána s citem a je spíše svědectvím zájmu lidí o strom.
      Podle blízké vesnice se lípě říká Sudslavická, ale protože jsme v kraji, kde se narodil Jan Hus, kněz a proslulý středověký kazatel, mistr univerzity Karlovy - je nazývána i Husova. Pověst vypravuje, že pod lípou mistr Jan kázal.

Sudslavice u Vimperka, okr. Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
obvod kmene: 1170 cm
výška stromu: 30 m

The Sudslavice Linden Tree

The branches of the spreading crown bend towards the ground and provide shade for not very high, but very trunk, which measures in its circumference almost twelve meters! Not only this, but also the cracks in the bark and the prodruding roots prove that this is a very old tree. Its age is assessed to be 600 years and its hollow trunki only confirms its age. The strong branches of the crown are supported by ropes and roof covers the cavity left by broken off branch. However, this does not interfere, the repair was made with feeling and actually proves that people want to preserve it. The tree is named after the nearby village Sudslavice, but as we are in the region where Jan Hus, a clergyman and famous preacher of the middle ages, a teacher at the Charles University, was born, the tree is also called the Hus tree. It is said that Jan Hus preached under this tree.

Sudslavice near Vimperk, district Prachatice
Tilia platyphyllos Scop.
Circumference of the trunk: 1170 cm
height of the tree: 30 m